Thông tin chi tiết

  • Nickel Standard for AAS-0
  • thumb-Nickel Standard for AAS-0

Nickel Standard for AAS

Lượt xem : 496

Mã sản phẩm : 42242-250ML

Mô tả :

Hãng cung cấp: Sigma Aldrich
Giá : Liên hệ để biết giá

"Nickel Standard AAS", code 42242-250ML  là một trong những sản phẩm thuộc dòng chuẩn kim loại nặng TraceCERT của Sigma Aldrich cung cấp. 

  • Sản phẩm được đóng gói theo quy cách 250ML
  • Nồng độ 1000 mg/l Ni trong 2% acid nitric
  • Sản phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO Guide 34

Chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo ở đường link: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/42242?lang=en®ion=SG