Thông tin chi tiết

  • Iron Standard for ICP-0
  • thumb-Iron Standard for ICP-0

Iron Standard for ICP

Lượt xem : 446

Mã sản phẩm : 43149-100ML-F

Mô tả :

Hãng cung cấp: Sigma Aldrich
Giá : Liên hệ để biết giá

"Iron Standard ICP", code 43149-100ML-F  là một trong những sản phẩm thuộc dòng chuẩn kim loại nặng TraceCERT của Sigma Aldrich cung cấp. 

  • Sản phẩm được đóng gói theo quy cách 100ML
  • Nồng độ 1000 mg/l Fe trong acid nitric
  • Sản phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO Guide 34

Chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo ở đường link: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/43149?lang=en®ion=SG