Thông tin chi tiết

  • Calcium for ICP-0
  • thumb-Calcium for ICP-0

Calcium for ICP

Lượt xem : 467

Mã sản phẩm : 19051-100ML-F

Mô tả :

Hãng cung cấp: Sigma Aldrich
Giá : Liên hệ để biết giá

"Calcium Standard ICP", code 19051-100ML-F  là một trong những sản phẩm thuộc dòng chuẩn kim loại  TraceCERT của Sigma Aldrich cung cấp. 

  • Sản phẩm được đóng gói theo quy cách 100ML
  • Nồng độ 1000 mg/l Ca trong acid nitric
  • Sản phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO Guide 34

Chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo ở đường link: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/19051?lang=en®ion=SG