Địa chỉ: Phòng 202, tòa nhà HHP, số 18 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0917.621.576 / 0908 800 106

Email: info@khainam.com.vn

Website: www.khainam.com.vn