Tin tức

NƯỚC DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Các loại nước dùng trong phòng thí nghiệm

Có nhiều tiêu chuẩn, định nghĩa khác nhau dựa trên lý do kỹ thuật và kinh tế cho các loại nước dùng trong phòng thí nghiệm. Mục đích của các tiêu chuẩn này là đảm bảo rằng nước đúng chất lượng và phù hợp với các ứng dụng, đồng thời giảm thiểu chi phí trong phòng thí nghiệm. Sản xuất nước loại I đắt hơn nước loại II và nước loại III. Sau đây là những ứng dụng chính của các cấp độ nước loại I, II và III:

  • Nước loại III là cấp độ nước thấp nhất trong các loại nước sử dụng cho phòng thí nghiệm. Mục đích chính của nó là dung để rửa dụng cụ, cho vào bể điều nhiệt, nồi hấp hoặc là nguồn nước đầu vào cho thiết bị sản xuất nước loại I.
  • Nước loại II là nước sử dụng cho các ứng dụng chung trong phòng thí nghiệm như chuẩn bị dung dịch đệm, dung dịch pH, chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh cũng như được sử dụng là nguồn nước đầu vào cho thiết bị sản xuất nước loại I, máy sinh hóa, tủ ấm nuôi cấy tế bào và tủ môi trường.
  • Nước loại I là nước được dùng cho các ứng dụng yêu cầu nghiêm ngặt như chuẩn bị pha động trong phân tích HPLC, chuẩn bị mẫu trắng và pha loãng mẫu trong các phân tích GC, HPLC, AAS, ICP-MS và các kỹ thuật phân tích cao cấp khác. Bên cạnh đó, nước loại I còn dùng để chuân bị dung dịch đệm và môi trường cho nuôi cấy tê bào động vật, IVF, sản xuất các chất dùng trong sinh học phân tử và chuẩn bị dung dịch cho điện di và blotting.

Chúng ta cũng nên lưu ý rằng, việc sư dụng nước loại I trong các ứng dụng cần nước cấp 2 thường là đê giảm thiểu các sai sót tạo ra do quá trình thao tác của người thực hiện thí nghiệm.

Đặc tính của nước dùng trong phòng thí nghiệm

Nhiều tài liệu được công bố đã đưa ra các yêu cầu về chất lượng nước sư dụng cho các phòng thí nghiệm chuyên dụng như:

  • ASTM và ISO3696 cho các ứng dụng phòng thí nghiệm,
  • CLSI sử dụng các phòng thí nghiệm chuẩn đoán.
  • Nhiều phòng thí nghiệm khác sử dụng các tiêu chuẩn theo dược điển của châu Âu hoặc Mỹ.

Tuy nhiên, tóm tắt lại, việc phân loại các cấp độ nước dùng trong phòng thí nghiệm thường dựa vào 4 chỉ tiêu cơ bản: độ dẫn, TOC, Vi khuẩn và Endotoxin. Ngoài ra, tùy từng loại tiêu chuẩn khác nhau sẽ có thêm các chỉ tiêu khác nhau bên cạnh 4 chỉ tiêu này.

 

Độ dẫn

TOC

Vi khuẩn

Endotoxin

Nước loại I

≥18.2 MΩ-cm

≤10 ppb

≤1 cfu/ml

≤ 0.03 EU/ml

Nước loại II

≥1 MΩ-cm

≤50 ppb

≤ 100 cfu/ml

N/A

Nước loại III

≥ 0.05 MΩ-cm

≤200 ppb

≤ 1000 cfu/ml

N/A

Các bài viết khác