Tin tức

Chất chuẩn trong phân tích thành phần Thực phẩm và Mỹ phẩm

Supelco - thành viên của Sigma Aldrich - tập đoàn hóa chất hàng đầu của Mỹ - chuyên cung cấp danh mục sản phẩm chất chuẩn toàn diện sử dụng trong phân tích Thực phẩm và Mỹ phẩm cũng như ứng dụng trong phân tích các lĩnh vực khác.

Với hơn 20,000 sản phẩm và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa dầu, dược phẩm, chuần đoán lâm sàng và độc tính, pháp y, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, thú y....cũng như các dòng sản phẩm OEM và sản phẩm chuyên biệt. Hầu hết các sản phẩm của Supelco đều đạt chứng nhận ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 và ISO 17034. Đây là những tiêu chuẩn cao nhất cho những nhà sản xuất  vật liệu tham khảo.

Chi tiết hơn, vui lòng tham khảo trên trang web chính thức của Sigma Aldrich: https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/analytical-standards/food-cosmetic-standards.html?fbclid=IwAR01yGYOOc9iQKHH3oh-kneJEjqCriF52ymuJIih_NL0q02Gl15yHOP256I

Các bài viết khác