Tin tức

Cách xử lý bằng chất hấp phụ Chemizorb® khi hóa chất bị tràn đổ trong phòng thí nghiệm

Khi hóa chất tràn đổ, xử lý ngay bằng chất hấp phụ Chemizorb®!

Sở hữu 1 bộ xử lý tràn đổ an toàn Merck khi mua bất kì 3 sản phẩm chất hấp phụ Chemizorb® *


Mỗi bộ bao gồm:
1. Hộp dụng cụ
2. 4 bao dựng chất thải bằng nhựa PP
3. Miếng thu dọn Chemizorb®
4. Kính bảo hộ
5. Găng tay Nitrile

 

Tìm hiểu thêm tại  https://www.sigmaaldrich.com/southeast-asia/offers/chemizorb-promotion.html fbclid=IwAR3LGuF_1ttn4J4jtieTOrCKjiPuBYendvJx4KhbJHEKzqOD8n-MDh6_ffE
Luôn sẵn sàng để chinh phục mọi sự cố tràn đổ! Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

 

Các bài viết khác